Vi bor i et fantastisk land, hvor man i de fleste kommuner allerede i starten af o-klasse foretager en sprogvurdering af det enkelte barn.

61 danske kommuner har indgivet disse sprogvurderinger(2019 tal) til Indenrigs – og Boligministeriet, der melder:

  • 19% af børnene har problemer med talesproget
  • 17,6% er udfordret på bogstavlyde og ordrim

Det er beskrevet i Dagbladet Danmark d.18/3 2022.

Ovenstående fortæller, at Lydbehandling har en berettigelse, da dette koncept netop går ind og arbejder med sprogets lyde.

Gennem lydbehandling kan man bl.a. give læsning og stavning et skub fremad – og evt. få afhjulpet sprogproblemet. Får man fat på disse problemer allerede i indskolingen, kan man måske undgå det faktum, som Børne – og Undervisningsministeren Pernille Rosenkrantz udtaler i Dagbladet Danmark d.30/3 2022:

Næsten hver fjerde elev i folkeskolens udskoling får specialpædagogisk støtte – eller vurderes at have behov for dette(citat slut)

Det er trist at så mange store børn også har så voldsomme udfordringer. Lad os dog hjælpe dem tidligere i deres skoleforløb – en hjælp kunne f.eks. være Lydbehandling.

Med venlig hilsen Else Maria Olesen – Lydbehandler.

 

Kilder:
“Danmark” 18-3-2022 – Læs artiklen
“Kristeligt Dagblad” 18-3-2022 – Læs artiklen