Lidt om lyden, der giver effekten

Det gælder om at gøre hørelsen stærk, aktiv, hurtig og præcis, så det hørte registreres korrekt i hjernen. Ligesom man kan træne en muskel ved at øge belastningen, så kan man også træne øret.

Man kan træne eller genoptræne hørelsen ved at lytte til vores lyde 5 min. hver dag. Det sker, fordi lydene udfordrer hørelsen.

Det kan forklares via et billede af et hav med bølger. Der er en bestemt rytme, og man kan regne ud, hvornår den næste bølge kommer. Forestil dig så, at der bliver kaos, således at bølgerne kommer fra alle verdenshjørner med tilfældige intervaller. Det vil give et stort indtryk.

Det er det samme store indtryk, man får ved lydbehandling. Lyden er blandet således, at man ikke ved, hvad der kommer. Det betyder, at ørerne hele tiden skal reagere, og derved trænes hørelsen. Efterhånden som lydstyrken kan øges, bliver hørelsen også mere robust.

Ved at gentage høreprøven med ca. 2 måneders mellemrum kan man se, at hørelsen ændrer sig og kommer i balance – det vil sige, at højre og venstre øre kommer til at høre det samme.

Vi anbefaler, at man læser, staver og træner dagligt. Husk altid at sørge for det rigtige niveau. Hvis det er for svært, mister man lysten til indlæring!

Luk menu