Lydterapi har hjulpet mange af vore elever med indlæringsproblemer, som har haft udfordringer med at være:Bogstaver

  • Ordblind
  • Lyddøv
  • Koncentrationsbesvær

Disse indlæringproblemer giver ofte anledning til, at eleverne har eller har haft:

  • Læse- og/eller staveproblemer
  • Svært ved at huske og forstå det læste
  • Svært ved at deltage i undervisningen
  • Manglende lyst til at læse og lave lektier
  • Problemer med undertekster på TV
  • Taleproblemer

Måske er der også ordblindhed i familien.

Lydterapi er ingen mirakelkur og kan ikke erstatte undervisning. Det vil sige, at den indlæring, man eventuelt mangler fra tidligere, skal læres! Indlæringsproblemer kan dog lettes med lydbehandling.

Børn og voksne med indlæringsvanskeligheder oplever også ofte andre udfordringer som f.eks. lydfølsomhed og sanseforstyrrelser.

Luk menu