Indlæringsproblemer

Lydterapi har hjulpet mange af vore elever, som har haft udfordringer med at være:Bogstaver

  • Ordblind
  • Lyddøv
  • Manglende koncentration

Disse indlæringproblemer giver ofte anledning til, at eleverne har eller har haft

  • Læse- og/eller staveproblemer
  • Svært ved at huske og forstå det læste
  • Svært ved at deltage i undervisningen
  • Manglende lyst til at læse og lave lektier
  • Problemer med undertekster på TV
  • Taleproblemer

Måske er der også ordblindhed i familien.

Lydterapi er ingen mirakelkur og kan ikke erstatte undervisning. Det vil sige, at den indlæring, man eventuelt mangler fra tidligere, skal læres! – Lydbehandlingen gør dog indlæringen lettere.