Seneste elevfortælling
Fra "hokus-pokus" til logik

David har fået meget mere ”gå-på-mod”

Læs mere her


Margit Sandvang Larsen

Miravej 3, Søften 8382 Hinnerup

Telefon 20 42 00 53 Ikke fast telefontid.

msllyd@gmail.com

https://goo.gl/maps/C92vzuivpH42

Lydbehandling giver børn mulighed for at udnytte medfødte evner bedre. Når børnene opdager, at de - efter et stykke tid med lydbehandling - kan mere end de selv troede og lektierne går lettere, opleves en utrolig glæde hos hele familigen.Den glæde vil jeg ikke undvære at opleve.

Min interesse for børn med indlæringsproblemer startede allerede i folkeskolen, hvor jeg var i praktik som speciallærer. Senere på gymnasiet skrev jeg sammen med to andre speciale om ordblindhed i biologi. Her beskrev vi bl.a. lydbehandling som en metode til at løse indlæringsproblemerne.

Nogle år senere blev lydterapeut Ingrid Larsen min svigermor og fra da af er der blevet talt meget om lydbehandling. Efter en bankuddannelse og en del år som hjemmegående med vores to børn var det helt naturligt at blive oplært som lydterapeut og starte en klinik op hjemme - i starten af 2001 i Dyrup ved Odense.

Efterfølgende har jeg taget en læselæreruddannelse og flere specialkurser på CVU FYN inden vi i 2004 flyttede til Søften ved Aarhus.
I perioder har jeg arbejdet som støtte for enkelte børn i f.eks. børnehave og skole eller har haft et barn i tidsbegrænset aflastning.

I 2010 tog jeg nogle alkalær-kurser, hvor man starter fra bunden med bogstavernes lyde. Det er en effektiv metode, som bruges på nogle skoler i indskolingen nu.

Jeg er meget optaget af den anerkendende pædagogik og den nyere gren af psykologien; Den positive psykologi. I foråret 2013 blev jeg "Positiv Psykologi Vejleder" efter at have gennemført et kursusforløb hos At Work. I foråret 2015 tog jeg en overbygning i styrker og træning af styrker.

Fra 2016 har jeg udvidet klinikken med en afdeling i Ulfborg, hvor jeg vil være efter aftale.