Første besøg:

Formålet med det første besøg er at lave en test, som kan afklare, om lydbehandlingen vil kunne hjælpe.

Vi tager os altid god tid til en snak om, hvilke udfordringer vi forventer at kunne hjælpe med.

  1. Til testen bruger vi specielle stemmegafler for at finde ud af, hvordan hjernen registrerer lydens svingninger. Stemmegaflerne anbringes forskellige steder på eleven, som så fortæller, hvordan svingningerne høres og føles.
  2. Derefter foretages en høreprøve med audiometer for at måle, hvordan hørelsen fungerer.
  3. I nogle tilfælde tages der en læseprøve.
  4. Afslutningsvis sidder eleven på en musikkasse. Der spilles musik med trommer og bas, som stimulerer hele kroppen.
  5. Der udleveres en CD eller lydfil til eleven.

Behandlingen foregår i hjemmet

Selve behandlingen foregår i hjemmet efter nøje anvisning af lydbehandleren.

Behandlingen går ud på, at eleven én gang hver dag lytter til den udleverede CD eller lydfil i ca. 5 minutter og derefter slapper af i 5 minutter.

Opfølgning på klinikken:

Der er opfølgende test i klinikken ca. hver anden måned

Resultaterne fra de forskellige tests bruges til at følge udviklingen.

Effekt og behandlingsforløb:

Effekten varierer fra person til person. Der er forskel på, hvor hurtigt forbedringerne opleves. Nogle mærker noget efter få uger, mens andre oplever, at der går længere tid.

Man må forvente, at behandlingen tager 7 – 9 måneder. Eleven besøger klinikken 4 -5 gange alt efter behov.

Billeder fra et forløb:

Her er billeder fra et forløb på lydklinik – (hos Helle i Greve)

Stemmegaffel

Høreprøve

Læseprøve

Lydterapi CD

lytter

 

 

Luk menu