Med udgangspunkt i Ida Kragh Pedersens artikel i Kristeligt Dagblad d.21.januar 2021 om musikken, der gør os klogere på hjernen, har jeg gjort mig nogle overvejelser i forhold til mit koncept mht. lydterapi.

IKP skriver, at man de seneste fem år har forsket i, hvordan musik påvirker hjernen hos det enkelte menneske.

Lydterapi er også en slags musik, der påvirker hjernen hos den enkelte. Lydterapi arbejder netop med et bombardement af lyde med forskellige frekvenser, der påvirker det autonome nervesystem, så det kommer til at fungere bedre. Nogle af os har nemlig hjerner, der kan mangle fortolkning og godkendelse af lydene omkring os, hvilket gør det svært at opfatte og forstå, hvad der bliver sagt.

Her tilbyder lydterapi hjælp til de børn, unge og voksne, der kæmper med denne form for lyddøvhed.

Musikboksen

Musikboksen, som indgår i mit lydterapikoncept, er en boks, hvori der er placeret en bashøjtaler i det låg, man sidder på. Eleverne får så musikken op gennem kroppen. Mange får en a-ha-oplevelse gennem musikken. De lyser op, smiler og overraskes over den virkning, musikken har på hele deres krop. Nogle vipper i takt til musikken, andre nyder bare følelsen af vibrationerne. Enkelte meget sensitive mennesker kan have svært ved at acceptere musikboksen.

Hvorfor bruger jeg denne musikboks?

  • Til afslapning af muskler og led, f.eks. i skulder – og nakkeregionen
  • Til  påvirkning af hørecenteret i hjernen, idet lydens svingninger kan træne hørelsen og påvirke hjernens hørecenter positivt via det indre øre.

For rigtig mange er det en fin oplevelse at mærke rytmen og fornemme svingningerne af musikken i rummet og kroppen.

Hvis musikboksen bruges i vores klinikker på Lydbehandling.dk, anvendes den på forskellig vis.

Hvad sker der med hjernen når vi hører musik

I Ida Kragh Pedersens artikel fortælles om hjerneforskeren Peter Vuust, der er leder af ”Center for Music in the Brain”. Han har netop fået 46 mill. kroner  fra Danmarks Grundforskningsfond til at undersøge, hvad der sker med hjernen, når vi sammen lytter til, synger og spiller musik.

Denne slags forskning hedder neuro-musik-forskning og er med til at kortlægge – citat: ”Hvad der sker, når vi er i nærheden af toner og rytmer – og  gøre os klogere på, hvordan menneskehjernen mere generelt fungerer” – citat slut.

For os, der arbejder med Lydterapi, er det et meget spændende forskningsområde, som forhåbentlig kan gøre os klogere på hjernen og dens funktion.

D.7/5-21 – Else Maria Olesen, Lydbehandler ved Ribe.