Kilde: Hadsund Folkeblad 
Skrevet af: Hans Henrik Rasmussen
Læs artiklen på Hadsundfolkeblad.dk

Malene Groes Sloth står bag klinikken, som er for både børn og voksne

ALS: Malene Groes Sloth på Teglvænget i Als har startet en lydbehandlingsklinik i Als, der kan hjælpe ordblinde med at få hjælp til en bedre hverdag?

Og netop i denne uge holdes den årlige – både internationale og danske ordblinde uge – hvor klinikken “Lydbehandling Als” og Malene deltager

Malene beskriver her lydbehandlingens relation til ordblinde ugen, og hendes rejse mod at blive lydbehandler, og opstarten af klinikken Lydbehandling Als.

Hvordan foregår lydbehandlingen?

Formålet med det første besøg er at lave en test, som kan afklare, om lydbehandling vil kunne hjælpe.

Til testen bruger vi specielle stemmegafler for at finde ud af, hvordan hjernen registrerer lydens svingninger.

Derefter foretages en høreprøve med audiometer for at måle, hvordan hørelsen fungerer.

Endvidere tages en læseprøve, så elevens læseudvikling kan følges gennem behandlingsforløbet.

Selve behandlingen foregår i hjemmet, hvor man hver dag skal lytte til specielle lyde i ca. 5 minutter og derefter slappe af efter nøje anvisning.

Der er opfølgende test ca. hver anden måned. Resultaterne bruges til at følge udviklingen og lægge en ny plan.

Effekten varierer fra person til person. Der er forskel på, hvor hurtigt forbedringerne opleves. Man må forvente, at behandlingen tager 7 til 9 måneder.

Lydbehandling hjælper indenfor: Ordblindhed, Skoletræthed, Udpræget støjfølsomhed, Manglende koncentration, Manglende selvværd ved boglig læring og Svært ved at høre lydene i bogstaver/ord.

Hvad får man ud af behandlingen?

Lydbehandlingen er ingen mirakelkur og kan ikke erstatte undervisning.

Det vil sige, at den indlæring, man eventuelt mangler fra tidligere, skal samles op – men lydbehandlingen gør denne indlæring nemmere.

Her er et lille udpluk af de mange ting, som eleverne og deres familier oplever i forløbet med lydbehandlingen.

  • At man ikke opgiver på forhånd
  • At man bliver bedre til at læse og stave
  • At man får mere ud af undervisningen i skolen
  • At man selv kan gå i gang med lektierne
  • At man bliver bedre til at overskue tingene
  • At man får mere selvtillid/selvværd

Lidt historie

Lydbehandling er ikke af nyere dato. Metoden har været anvendt i Danmark siden 1965.

Efter behandling på vores klinikker er flere tusinde børn og unge gennem tiden blevet hjulpet, så de bedre kan klare skolens og samfundets krav