Udfordringer

Et forløb med lydterapi har hjulpet mange med forskellige udfordringer såsom:

  • Indlæringsproblemer (Ordblindhed, læseproblemer, staveproblemer, koncentrationsproblemer osv.)
  • Lydfølsomhed
  • Sanseforstyrelser (ADHD, APD, HSP)

Vores teori og erfaring er, at ovenstående udfordringer opstår, når det er svært at modtage, forstå og lagre det, som høres og ses.

Mange har oplevet, at lydbehandling har været det skub, der gav en ny udvikling!