Forældrene siger: “Vi har fået en meget gladere dreng, der har fået langt større selvtillid”.

Søg
Close this search box.

Indlæringsbesvær kan afhjælpes – Ordblind eller lyddøv?

Indlæringsbesvær er et af de mange skjulte handicap, som man ikke umiddelbart kan se på en person. Udadtil kan personer med indlæringsvanskeligheder af forskellig art virke og fungere helt som alle andre. Ikke desto mindre er kognitive problemer (problemer med at samle tankerne) i langt de fleste tilfælde et meget stort problem for de ramte.

Indlæringsproblemer. Billede fyldt med bogstaver i plastik.Kognitive udfordringer bliver oftest opdaget i skoletiden, men der er i en del tilfælde ikke midler til at give de udfordrede elever den tilstrækkelige opmærksomhed.

Tidligere manglede man viden, og sikkert også interesse for den slags problemer, hvilket har gjort, at mange der i dag er voksne, ikke er blevet hjulpet tilstrækkeligt. Hvis man dengang ikke kunne læse eller skrive, blev man bare håndværker eller ufaglært, længere var den ikke.

I dag er skoler og forskning imidlertid nået så langt, at mange børn og voksne kan hjælpes til at klare sig og ikke mindst til at opnå en større selvforståelse. Der er altså hjælp at hente, og langt de fleste kan finde en vej til succes i det omfang, de ønsker det. Samtidig giver internettet og computersoftware adgang til alverdens muligheder og tekniske hjælpemidler.

Lydbehandling.dk er klar til at hjælpe dig med dit indlæringsbesvær!

Lydterapi har hjulpet mange af vore elever, der har svært ved at tilegne sig nye kundskaber. Mange af eleverne har haft udfordringer som:

Disse problemer giver ofte anledning til, at eleverne har, eller har haft:

 • Læse- og/eller staveproblemer
 • Svært ved at huske og forstå det læste
 • Svært ved at deltage i undervisningen
 • Manglende lyst til at læse og lave lektier
 • Problemer med undertekster på TV
 • Taleproblemer

Måske er der også ordblindhed i familien?

Lydterapi er ingen mirakelkur og kan ikke erstatte undervisning. Det vil sige, at den indlæring, man eventuelt mangler fra tidligere, skal læres! Indlæringsbesvær kan dog gøres mindre med lydbehandling.

Ordblindhed hører ind under kategorien indlæringsbesvær. På billedet ses illustration af to hoveder med hver sin taleboble. Den ene indeholder systematisk opstillede bogstaver, hvor den anden indeholder et mylder af sammenrodede bogstaver.

Selvom man, trods kognitive udfordringer, kan have en almindelig og tilfredsstillende tilværelse, vil det for de fleste berørte være en livslang udfordring. Ligesom så mange andre ting, der gør, at en person afviger fra mængden, er dette et tabubelagt emne.

Hvordan lever man med indlæringsproblemer?

Mange gemmer på problemerne både i skolen, under efteruddannelse og i erhvervslivet. Særligt efter endt skolegang er det lettere at finde en plads i samfundet. Man vil helst ikke ”afsløres”.

Dette er også årsagen til, at mange med indlæringsvanskeligheder helt fravælger den akademiske verden. Afhængig af problemets sværhedsgrad, vil mange højere uddannelser tænkes udenfor rækkevidde.

Til gengæld findes der er mange studieretninger, der fokuserer mere på færdigheder såsom; formforståelse, teknisk forståelse, empati, bevægelse, rumlig forståelse, etc. Skriftlige færdigheder vil helt sikkert også her være en udfordring, men der findes rigtig mange it-hjælpemidler, som kan være til stor hjælp.

Hvordan kan man støtte børn og unge i hverdagen

Lydterapien kan være en vigtig brik til at hjælpe barnet frem mod en bedre indlæringsevne. Men lige så vigtigt er det at understøtte lydbehandlingen med alle tilgængelige midler.

Dreng står med en bog foran en tavle fyldt med forvirrende tekst. Han tager sig til hovedet.Det helt store problem i de unge år er at føle sig anderledes på en destruktiv måde. Børn og unge kan være hårde ved hinanden og det vigtigste er at skåne barnet for at blive drillet og mobbet i skolen og i fritiden. Det er givetvis lettere sagt end gjort, men heldigvis er der i dag meget stor fokus på mobning helt ned på børnehaveniveau.

Selvom man kan håbe på en bedre samværskultur i fremtiden, er styrkelse af selvværd og selvtillid en metode, som kan gavne den udfordrede i barndommen og gennem hele livet. Hvis barnet eller den unge kan finde en måde at acceptere udfordringerne som værende en naturlig del af hverdagen, kan deres livskvalitet forbedres voldsomt. Men hvordan kan det lykkes i en verden, der er så fuld af krav og forventninger?

Selvtillid trods vanskeligheder med indlæring

Som i andre sammenhænge kan en svaghed ofte styrke andre sanser og evner. Alt andet lige er det sandsynligt, at enhver person med indlæringsproblemer har en evne eller ligefrem et talent, som måske kan opveje skriftlige eller akademiske svagheder.

Lydterapi kan hjælpe ved indlæringsproblemerHvis man kan hjælpe barnet med at identificere og styrke andre evner og færdigheder skabe en modvægt som kan give modstandskraft og selvtillid, kan man mindske, eller måske endda afhjælpe selvværdsproblemer i skolen og senere i livet.

Vi har alle et eller andet, som vi kan bedre end andre. Hvad det så end er, så skal det typisk findes indenfor personens interesseområder. Det kunne være ting som:

 • Sport
 • EDB
 • Multimedie
 • Musik
 • Grafik
 • Kunst
 • Osv…

Også dette projekt er naturligvis lettere at forestille sig end at føre ud i livet. Men hvis man kan flytte barnet fra at være ulykkelig over svaghederne til blot at være irriteret over dem, er man nået utroligt langt i forhold til at minimere tab af livskvalitet.

Hvordan kan man hjælpe voksne i hverdagen

Kognitive vanskeligheder er meget svære at forstå for mennesker, der ikke er berørt af den slags udfordringer. Dog vil langt de fleste reagere med forståelse, når de finder ud af, at kollegaen har et problem. Ingen kan dog tage hensyn eller vise forståelse, før de er bekendt med situationen. At være åben om udfordringerne, gør det lettere for alle.

Så oplys – i stedet for at blive opdaget! Informer omverdenen om problemerne så hurtigt som muligt. Det er lidt ligesom sociale sammenhænge. Hvis man kommer ind i et fyldt festlokale, eller hvis man vil byde op til dans, er det ulige meget lettere, hvis man bare kaster sig ud i at få hilst på de andre, eller går direkte til biddet på dansegulvet uden at bruge tid på at samle mod til det. Et lidt søgt eksempel måske, men alligevel! Der er naturligvis et stort element af overvindelse, men det virker, og øvelse gør mester!

 

Du er altid velkommen til at kontakte din nærmeste lydbehandler for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig med dit indlæringsbesvær. Vi forstår dine udfordringer, og hos os er du ikke alene om dem.