Forældrene siger: “Vi har fået en meget gladere dreng, der har fået langt større selvtillid”.

Søg
Close this search box.

Læsevanskeligheder. Er læsningen langsom og usikker?

Oplever du læsevanskeligheder?

Kan disse punkter genkendes:

 • Problemer med taleudvikling, måske sen taleudvikling.
 • Øreproblemer nu eller i opvæksten.
 • Manglende interesse for bogstaver, svært ved at huske dem.
 • Det er svært at få bogstavlyden til at blive til ord.
 • De 120 ord driller meget. Det er svært at genkende de små ord, også selv om man øver meget.
 • Svært at huske, forstå og genfortælle det læste.
 • Læser for langsomt.
 • Mister lysten til at arbejde med læsningen.
 • Lavt selvværd ift. læsningen. Dette forplanter sig ofte til andre fag.
 • Oplever stor frustration i forhold til læsningen, bliver ked af det, trist eller vred.
 • Fremmedsprog bliver også svært.

Hvorfor Lydterapi

Lydterapi kan træne dit hørecenter i hjernen til at blive bedre til at lytte til bogstavernes lyde.

Hvis det er svært at høre de små nuancer i bogstavlyden, giver det sig selv, at det bliver svært at få bogstaverne til at blive til rigtige ord.

Har I måske været hos ørelæge?

Vi oplever i klinikken, at mange af dem, der kommer til test, har fået taget en høreprøve hos ørelægen, og fået oplyst, at hørelsen ligger inden for normalområdet. Derfor er der ikke undersøgt yderligere omkring hørelsen.

Erfaringen viser, at det er vigtigt at være opmærksom på, om hørelsen er rimelig ens på begge ører, ligesom det er vigtigt at undersøge, hvordan hørecenteret i hjernen arbejder. Vi undersøger, hvordan hørecenteret fungerer ved hjælp af stemmegafler. Læs mere om stemmegafler.

Hørelsen og evnen til at lytte

I lydklinikken er vi meget opmærksomme på, hvordan hørelsen og evnen til at lytte fungerer. Vi ser dem som to meget vigtige funktioner, når vi skal læse og skrive. Vi oplever meget tit, at hørenerven ikke forbindes godt nok til hjernens hørecenter. Det kan være en meget vigtig årsag til, at det er svært at høre bogstavlydene og derefter sætte dem sammen til ord.

Vi undersøger hørelsen via et audiometer. Hørecenterets funktion undersøges med stemmegafler.

Lidt om sprogets opbygning

Vores skrevne sprog benytter en alfabetisk skrift, dvs. at hvert bogstav har en sproglyd i sig. Bogstaverne betyder ikke noget i sig selv, men de henviser til lyde i sproget. For at lære at læse må man have en forståelse af, hvordan bogstaverne ER sproget.

Man må lære at forstå, hvordan sproget kan deles op i mindre bidder, der kan overføres til bogstaver. Det kan være svært at sætte de rigtige lyde på bogstaver og bogstavfølger, så de danner ord og mening – og så bliver det også svært at læse!

Børn opdager hurtigt, hvis de læser langsommere, og har sværere ved forstå det læste end klassekammeraterne. Derfor er det, at have læsevanskeligheder både et fagligt og et socialt problem.

Da vores samfund stiller stadig større krav til det enkelte menneskes læsefærdighed, er det vigtigt at få taget hånd om læsevanskelighederne i starten af læseforløbet. Dog – bedre sent end aldrig!