Koncentrationsbesvær? Lydterapi kan hjælpe dig eller dit barn.

Koncentrationsbesvær skrevet med kridt på tavle. Man ser en hånd med et stykke kridt i højre side af billedet.

Koncentrationsbesvær i skolen er et problem, som mange børn og unge døjer med i hverdagen. Med mindre koncentrationen driller på grund af en allerede konstateret relateret diagnose, er det måske ikke så underligt.

Dagligdagen kan være en udfordring for enhver, uanset om man har yderligere udfordringer eller ej. Så når selv helt velfungerende børn og ikke mindst voksne kan have svært ved at koncentrere sig i skolen eller på jobbet, kan man spørge sig selv, hvordan børn og unge med andre udfordringer så forventes, at skulle klare sig gennem hverdagsstøjen.

Støjkilder i dagligdagen kan være svære at præcisere, men det kunne være ting som:

  • Sociale medier
  • Store forventninger fra omverdenen (eller egne)
  • Store skoleklasser
  • Følger af skolereformen
  • Etc.

Koncentrationsproblemer - Række af personer der holder et emoticon op foran ansigtet

Hvordan opleves koncentrationsbesvær?

I indlæringsfasen, hvad angår læsning, kan nogle have svært ved at huske de 120 almindelige ord, som kommer igen og igen og fylder ca. 40 procent af en tekst. Det kan være meget frustrerende, hvis man ikke behersker disse småord.

Hvis man har koncentrationsproblemer, kan det være vanskeligt at genfortælle en historie, eller at fastholde et skriftligt opgaveforløb.

At deltage aktivt i en klassesamtale og holde sig til emnet kræver også stor koncentration – og der bliver børn og unge med koncentrationsbesvær ofte koblet af.

Endelig kan det være vanskeligt at modtage fællesbeskeder. Det gælder i skolen, i sportsklubben og derhjemme.

Herunder kan du læse mere om koncentrationsbesvær

Hjaelp til koncentrationsbesvaer - Illustration af pige med en masse vejskilte over hovedet som skal symbolisere tankemylder.Hos Lydbehandling.dk tilbyder vi imidlertid hjælp til børn, unge og voksne med koncentrationsbesvær. Lydterapi/lydbehandling kan være en hjælp til dem, der døjer med koncentrationsproblemer. Vi har haft tusindvis af elever, som har fået en bedre hverdag efter behandlingen.

Vores udgangspunkt er, at koncentration kan læres, genlæres, eller som minimum forbedres. I mange tilfælde har støjen fra den moderne verden forstyrret elevens evne til at være opmærksom og koncentreret, men som enhver anden færdighed kan fokus og koncentration trænes.

Resultatet vil naturligvis afhænge af elevens grundlæggende udgangspunkt, hvorfor elever med sanseforstyrrelser og andre udfordringer ikke vil kunne opnå det samme kognitive niveau, som elever uden sådanne forhindringer.

Ikke desto mindre vil den udfordrede elev kunne opleve en (tilsvarende) stor forandring og forbedring. Med den rette hjælp kan disse elever få den samme succesoplevelse som de andre.

Den enkelte elev som udgangspunkt

Vi tager naturligvis altid udgangspunkt i den enkelte elev, da der jo kan være mange årsager til, at problemerne er opstået. Vi er derfor altid tilbageholdende med at konkludere, at een af de forskellige bogstavdiagnoser er årsagen.

Årsagerne kan være helt harmløse. Måske er eleven blot en indadvendt eller følsom sjæl, der har brug for mere tid og ro end andre. Ikke desto mindre kan koncentrationsbesvær have store konsekvenser for den enkelte.

Det er derfor vigtigt, at der bliver taget hånd om problemerne så tidligt som muligt. Hvis eleven får nogle gode værktøjer med igennem skolesystemet eller arbejdslivet, kan hun eller han få de samme muligheder som alle andre senere i livet.

Desuden vil en tidlig erkendelse af, at man har andre behov end de fleste, medvirke til en mindre oplevelse af at være anderledes. Man vil dermed være bedre i stand til at tilegne sig viden og ikke mindst at fungere socialt, når man har en større forståelse for, hvornår man skal sige stop og passe på sig selv.

Der er aldrig helt ro omkring os mere, og mennesket har endnu ikke haft tid til at tilpasse sig den endeløse støj fra medier og omverden. De fleste af os har brug for ro til at fordybe os, når vi skal lære nyt, men vores hjerner reagerer ved at springe over, hvor gærdet er lavest og søge mere overskuelige og fristende opgaver.

Forretningsmand overvældet af muligheder. Ser op på væg med en masse pile og et stort spørgsmålstegn.Et andet forhold, som vi måske ikke tænker på så ofte, er de mange muligheder, de unge har i dag. I takt med den teknologiske udvikling, bliver vi præsenteret for en noget nær uoverskuelig vifte af muligheder. Verden ligger for vores fødder i kraft af vores mobilitet og adgang til enhver form for karriere.

Men hvordan skal vi forholde os til alt dette på en måde, der ikke giver os stress? Hvordan skal børn og unge dog, på egen hånd, kunne træffe alle disse valg på en ordentlig måde, uden at de bliver påvirket af det?

Endelig er der dem, der ovenikøbet lider af sanseforstyrrelser, hvilket besværliggør det hele yderligere. De har brug for endnu mere hjælp og om muligt en endnu tidligere indsats.

Behandlingen

Her kan du/I læse om vores behandling med lydterapi.

Share This