Forældrene siger: “Vi har fået en meget gladere dreng, der har fået langt større selvtillid”.

Søg
Close this search box.

Koncentrationsbesvær? Lydterapi kan hjælpe dig eller dit barn.

Koncentrationsbesvær skrevet med kridt på tavle. Man ser en hånd med et stykke kridt i højre side af billedet.

Koncentrationsbesvær i skolen er et problem, som mange børn og unge døjer med i hverdagen. Med mindre koncentrationen driller på grund af en relateret diagnose, er det måske ikke så underligt.

Dagligdagen kan være en udfordring for enhver, uanset om man har yderligere udfordringer eller ej.

Når selv helt velfungerende børn og ikke mindst voksne kan have svært ved at koncentrere sig i skolen eller på jobbet, kan man spørge sig selv, hvordan børn og unge med koncentrationsbesvær og/eller andre udfordringer så forventes, at skulle klare sig gennem hverdagsstøjen.

Støjkilder i dagligdagen kan være svære at præcisere. Det vil ofte være forskelligt fra person til person hvilke støjkilder, der gør det svært at koncentrere sig. Eksempler på støjkilder kunne være ting som:

  • Store skoleklasser. Mange elever i klassen kan gøre det svært for lærerne at kontrollere eleverne, hvilket i mange tilfælde kan føre til et øget støjniveau.
  • Følger af skolereformen. Eksempler kunne være inklusionsordning og lange skoledage.
  • Sociale mediers indtrængen i undervisningstiden
  • Store forventninger fra omverdenen (eller egne forventninger)
  • Etc.

Koncentrationsproblemer - Række af personer der holder et emoticon op foran ansigtet

Vi har erfaring for, at Lydbehandling kan hjælpe, hvis man har koncentrationsbesvær.

Se eksempler på støjkilder og støjniveauer på Sundhed.dk

Hvordan opleves koncentrationsbesvær?

I indlæringsfasen, hvad angår læsning, kan nogle have svært ved at huske de 120 almindelige ord, som kommer igen og igen og fylder ca. 40 procent af en tekst.

Det kan være meget frustrerende, hvis man ikke behersker disse småord.

Hvis man har koncentrationsproblemer, kan det være vanskeligt at genfortælle en historie, eller at fastholde et skriftligt opgaveforløb.

At deltage aktivt i en klassesamtale og holde sig til emnet kræver også stor koncentration – og der bliver børn og unge med koncentrationsbesvær ofte koblet af.

Endelig kan det være vanskeligt at modtage fællesbeskeder. Det gælder i skolen, i sportsklubben og derhjemme.

Herunder kan du læse mere om koncentrationsbesvær

Hjaelp til koncentrationsbesvaer - Illustration af pige med en masse vejskilte over hovedet som skal symbolisere tankemylder.Hos Lydbehandling.dk tilbyder vi imidlertid hjælp til børn, unge og voksne med koncentrationsbesvær.

Lydterapi/lydbehandling kan være en hjælp til dem, der døjer med koncentrationsproblemer. Vi har haft tusindvis af elever, som har fået en bedre hverdag efter behandlingen.

Vores udgangspunkt er, at koncentration kan læres, gen-læres, eller som minimum forbedres.

I mange tilfælde har støjen fra den moderne verden forstyrret elevens evne til at være opmærksom og koncentreret, men som enhver anden færdighed kan fokus og koncentration trænes.

Resultatet vil naturligvis afhænge af elevens grundlæggende udgangspunkt, hvorfor elever med sanseforstyrrelser og andre udfordringer ikke vil kunne opnå den samme niveauforståelse og opfattelse af omverdenen, som elever uden sådanne forhindringer.

Ikke desto mindre vil den udfordrede elev, kunne opleve en (tilsvarende) stor forandring og forbedring. Med den rette hjælp kan disse elever få den samme succesoplevelse som de andre.

Den enkelte elev som udgangspunkt

Vi tager naturligvis altid udgangspunkt i den enkelte elev, da der jo kan være mange årsager til, at problemerne er opstået.

Vi er derfor altid tilbageholdende med at konkludere, at een af de forskellige bogstavdiagnoser er årsagen.

Årsagerne kan være helt harmløse. Måske er eleven blot en indadvendt eller følsom sjæl, der har brug for mere tid og ro end andre. Ikke desto mindre kan koncentrationsbesvær have store konsekvenser for den enkelte.

Tidlig indsats mod koncentrationsproblemer

Det er derfor vigtigt, at der bliver taget hånd om problemerne så tidligt som muligt. Hvis eleven får nogle gode værktøjer med igennem skolesystemet eller arbejdslivet, kan hun eller han få de samme muligheder som alle andre senere i livet.

Desuden vil en tidlig erkendelse af, at man har andre behov end de fleste, gøre problemet til en mere naturlig del af den enkeltes personlighed.

Den tidlige indsats kan altså medvirke til en mindre oplevelse af at være anderledes. Man vil være bedre i stand til at tilegne sig viden og ikke mindst til at fungere socialt, når man har en større forståelse for, hvornår man skal sige stop og passe på sig selv.

Evig uro

Der er aldrig helt ro omkring os mere, og vi mennesker har endnu ikke haft tid til at tilpasse os den endeløse støj fra medier og den urolige omverden.

De fleste af os har brug for ro til at fordybe os, når vi skal lære nyt. Men den endeløse ‘støj’ kan lokke vores hjerner til at springe over, hvor gærdet er lavest og søge mere overskuelige og lette opgaver.

Forretningsmand overvældet af muligheder. Ser op på væg med en masse pile og et stort spørgsmålstegn.Et andet forhold, som vi måske ikke tænker på som værende et problem, er de mange muligheder, de unge har i dag. Verden ligger for vores fødder.

I kraft af internet, øget mobilitet og mindre ulighed har vi fået en hidtil uset adgang til enhver form for karriere uanset vores social arv.

Det er vel de færreste, der inderst inde ønsker at vende tilbage til fortidens begrænsninger. Men i takt med den teknologiske udvikling, bliver vi præsenteret for en noget nær uoverskuelig vifte af muligheder.

Store beslutninger i en ung alder

Men hvordan skal vi forholde os til alt dette på en måde, der ikke giver os stress? Mens de mange “nye” muligheder er enormt frigørende, er de valg, der følger med ofte et umenneskeligt stort pres.

Særligt for børn og unge er det en kæmpe udfordring, når der skal vælges karriere i en meget ung alder.

Hvordan skal børn og unge dog, på egen hånd, kunne træffe alle disse valg på en ordentlig måde, uden at de bliver påvirket af det? Der er meget på spil, og man kan vel med rette argumentere for, at børn/unge ikke er modne nok til at gennemgå disse beslutningsprocesser i slutningen af folkeskolen.

Bevares, vi voksne ved, at der er tid til at skifte retning senere i livet, men for et ungt menneske opleves disse valg som store og permanente.

Når alle disse observationer er gældende for selv velfungerende børn, hvad så med dem, der oven i købet lider af sanseforstyrrelser? De har brug for endnu mere hjælp og om muligt en endnu tidligere indsats.

Koncentrationsbesvær i store kontorlandskaber

For år tilbage var det eneste rigtige at lægge alle de mindre kontorer sammen til èt stort kontorlandskab – og nye kæmpekontorlokaler blev bygget med skrivebord ved skrivebord.

Dette skabte store udfordringer for en del mennesker. Langsomt – men i stigende omfang – begyndte disse mennesker at lide af koncentrationsbesvær. At have lav koncentrationsevne kan ses som et symptom på andre symptomer, fordi forskellige ”dårligdomme” samler sig i netop dette symptom.

Kan man ikke koncentrere sig, har man svært ved at reflektere over egne og andres tanker og oplevelser. Man bliver frarøvet muligheden for at udvikle sig og bliver isoleret i en slags ”osteklokke”. Dette kan medføre træthed (jf. Frede Bräuner: ”Kost, adfærd, indlæring”), stor lydfølsomhed og stress.

Disse mennesker i disse store kontorlandskaber skal konstant forholde sig til et utal af spilleregler, der gælder for menneskeligt samvær. Der er kollegaen overfor, der snakker for højt i sin telefon. Der er den venlige kollega bagved, der lige skal fortælle lidt privat, mens man sidder dybt inde i et fagligt problem. Der er en summen af mange forskellige lyde – og så kommer der lige gående en person ned gennem lokalet med faste tydelige skridt.

Vi har haft elever, der er ramt af disse symptomer, og vi kan konstatere, at Lydbehandling har kunnet hjælpe dem tilbage på sporet.

Prøv at lytte til støjen i denne “video”. Lyder det bekendt? For mange mennesker er den slags støj ødelæggende for koncentrationen.

Behandling af koncentrationsbesvær

Her kan du/I læse om vores behandling af koncentrationsbesvær med lydterapi.