Forældrene siger: “Vi har fået en meget gladere dreng, der har fået langt større selvtillid”.

Lydfølsomhed – Lydfølsomme børn og voksne kan hjælpes!

På en grøn tavle er skrevet lydfølsomhed med kridt. Man ser desuden en hånd med et stykke kridt til højre.

Lydfølsomhed viser sig ved, at man reagerer mere end normalt på forskellige former for lyde og støj. Det kan være:

  • Støj fra mange mennesker, der er samlet.
  • Maskinstøj fra f.eks. en støvsuger eller en græsslåmaskine
  • Musik under f.eks bilkørsel
  • Balloner der springer, og raketter der affyres
  • Ganske små vedvarende lyde kan blive voldstomt forstyrrende/irriterende

Lydfølsomme personer har ofte problemer med at sortere lydene og målrette hørelsen, da de “samler alle lyde op”.

Reaktioner på lydfølsomhed

Reaktionen på lyde hos en person der lider af lydfølsomhed, kan f.eks. være:

  • Vrede/angst/gråd
  • Koncentrationsbesvær
  • “Lukker af” for omgivelserne
  • Flytter sig væk fra støjkilden

Se mere om andre former for sanseforstyrrelser.