Forældrene siger: “Vi har fået en meget gladere dreng, der har fået langt større selvtillid”.

Søg
Close this search box.

Lydfølsomhed. Hjælp til lydfølsomme børn og voksne.

På en grøn tavle er skrevet lydfølsomhed med kridt. Man ser desuden en hånd med et stykke kridt til højre.

Lydfølsomhed viser sig ved, at man bliver meget påvirket af forskellige former for

lyde og støj:

 • Støj fra mange mennesker, fx. en skoleklasse.
 • Man bliver meget hurtig træt og opslidt af lyde, som sjældent irriterer andre.
 • Ganske små – vedvarende – lyde kan blive voldsomt forstyrrende og irriterende.
 • Spiselyde, bestik der rammer porcelæn, eller andre lyde i hjemmet.
 • Musik under f.eks. bilkørsel.
 • Balloner, der springer, og andre pludselige høje lyde.
 • Lyde i indkøbscenter – håndtørremaskiner, hårtørrere m.v.
 • Lyde på job i åbne kontorlandskaber
 • Naboens lyde, som du ingen indflydelse har på.

Lydfølsomme personer har ofte problemer med at sortere lydene og målrette hørelsen, fordi hørecenteret i hjernen ikke kan sortere lydene. Lydfølsomhed kan i mange tilfælde afhjælpes gennem lydterapi, fordi hørecentret i hjernen trænes til at kunne udholde lyde igen.

Reaktioner hos et lydfølsomt menneske viser sig ofte som:

 • Vrede/angst/gråd.
 • Hovedpine
 • Manglende overskud
 • Ekstrem træthed
 • Koncentrationsbesvær
 • “Lukker af” for omgivelserne, kan ikke være sammen med mange mennesker
 • Flytter sig væk fra støjkilden

Ved at træne hørelsen med Lydterapi kan man hjælpe hjernen med at håndtere de mange sanseindtryk, man konstant udsættes for. Det giver ekstra ro i hverdagen, hvor man bliver sværere at distrahere og bliver mere koncentreret.

Det er godt at behandle børn i en tidlig alder, inden risikoen for, at barnet ikke kan trives i skolen, bliver for stor.

Indlæringsevnen øges betydeligt efter at have begyndt træningen med lyd, fordi man nu er i stand til at fungere i lokaler med andre mennesker.

Hvad er lydfølsomhed, og hvordan opstår den?

Lydfølsomhed kaldes også Hyperacusis og er defineret ved en nedsat tolerance overfor almindelige dagligdagslyde.

Lydfølsomhed skyldes en forandring i hjernens centrale bearbejdning af lyd. Når hjernen bearbejder indkommende lyd, vurderer den lydens betydning på et ubevidst niveau og sender de lyde, der anses som værende vigtige, til den bevidste del af hjernen.

De lyde, der sendes til den bevidste del af hjernen, er de lyde, vi ender med at høre. Disse lyde kan være enten positive eller negative. De negativt associerede lyde forårsager en aktivering af det limbiske system. En aktivering af det limbiske system kan medføre oplevelsen af irritation.

Du kan finde mere information omkring lydfølsomhed på netdoktors hjemmeside.

Har du haft stress eller haft en hjernerystelse? – Du kan få lavet en test, som kan vise, om du kan få glæde af lydterapi.

Stress

Der er rigtig mange mennesker, der får alvorlig stress. Det er en tilstand, som kan være meget svær at håndtere. Der kan være mange forskellige reaktionsmønstre, hvoraf et stort problem kan være lydfølsomhed og koncentrationsproblemer.

Hvis du har været sygemeldt med stress, og er startet på job igen, oplever du måske, at det er svært at klare lydene både på job og i hjemmet. Der er lyde alle steder, og derfor er det meget svært at få den ro, der skal til for at kunne fungere.

Du kan træne din hjernes evne til at udholde lyde igen og blive bedre til at koncentrere dig.

Hjernerystelse

Efter en hjernerystelse kan man opleve øget følsomhed overfor lyde, som ikke har været generende eller distraherende før. Tilstanden kaldes hyperacusis. Almindelige lyde som tale, trafikstøj, kontorstøj og anden baggrundslarm kan blive meget generende. Det er, fordi hjernen ikke længere kan filtrere irrelevante lyde fra.

Lyden der bliver til støj

Mange oplever, at det almindelige lydbillede, vi alle er omringet af, skærer i ørerne, mens andre nemt bliver distraheret af ubetydelig baggrundsstøj. Lydene kræver pludselig ens opmærksomhed, og det bliver umuligt at lukke lyden ude. Det bliver derfor meget svært og krævende at fokusere på fx en samtale.

Symptomer

Ud over koncentrationsbesvær kan lydfølsomhed give dig problemer med at falde i søvn, gøre dig mere træt og sænke din tolerance overfor lyd omkring dig. Det kan føles meget udfordrende at være til et middagsselskab, da du kæmper med at skille lydene fra hinanden, og du kan opleve, at det er svært at lytte.

Når man har hjernerystelse, er man i forvejen presset på rigtig mange områder, og derfor opleves denne lydfølsomhed som ekstrem generende og frustrerende.

Et slag på hovedet kan nogle gange skade det vestibulære apparat, der sidder i dit øre og sørger for, at du ikke bliver svimmel ved hovedbevægelser.

Årsagen til lydfølsomhed efter hjernerystelse er endnu ukendt, men det menes, at problemet opstår i centralnervesystemets bearbejdning af lyd (hørecenteret) – og ikke i selve øret.

Du kan træne hjernen til at klare udfordringerne igen – der er gode erfaringer med lydterapi.