Forældrene siger: “Vi har fået en meget gladere dreng, der har fået langt større selvtillid”.

Søg
Close this search box.

Ordblindhed/dysleksi – en sproglig udfordring.

Hvad er ordblindhed?

Ordblindhed er en specifik indlæringsvanskelighed, som giver problemer med de sproglige færdigheder. Hjernen bliver forstyrret i den fonologiske (lyd/bogstav) opmærksomhed.

For at forstå, hvad ordblindhed gør ved os, må vi se på vores skrevne sprog. Dette sprog benytter en alfabetisk skrift, dvs. at hvert bogstav har en sproglyd i sig.

Ordblinde har svært ved at udnytte det alfabetiske system.

Det er problematisk for ordblinde at koble lyde og bogstaver sammen, så de danner ord og mening, dvs. det bliver vanskeligt at afkode ord – altså svært at læse og stave.

Ordblindes vanskeligheder virker ofte uventede i forhold til deres alder – og hvad de ellers kan på andre områder. Ofte – men ikke altid – finder man andre i familien med ordblindhed. Trods god begavelse har disse familiemedlemmer også haft svært ved at lære at læse og stave.

Skolens ordblindetest. Er jeg ordblind?

I folkeskolen skal man tilbydes en ordblindetest senest i 4. klasse, resultatet af testen udtrykkes i grøn, gul eller rød. Er testens resultat rød, betyder det, at du er ordblind, og du har ret til at få hjælpemidler stillet til rådighed, ligesom du er berettiget til at få ekstra tid til eksamen mv.

Hvis resultatet af testen ligger i det gule område, er du ikke ordblind og vil derfor ikke have krav på de samme hjælpemidler.

 • Mange forældre oplever at deres børn er blevet fejlvurderet i den elektroniske ordblindetest.
 • Mange forældre oplever, at der er andre ting på spil med deres børn. Det kan dreje sig både om dem, der ligger i rødt og gult område i ordblindetesten.

Vores erfaring er, at ordblindhed kan forveksles med evnen til at høre og lytte, og at det er der, problemet kan ligge. Det er primært de elever, der ligger omkring den rød/gule grænse.

Lydterapi kan træne evnen til at høre ordets lyd, så det kan blive lettere at lære at afkode ordene.

Tidlige kendetegn på ordblindhed:

 • barnet lærer at tale sent
 • bliver ved med at bruge enkeltord i stedet for sætninger
 • har svært ved at få styr på udtalen af visse ord
 • svært ved rim og remser
 • viser minimal interesse for bogstaver og bøger

Senere kendetegn på ordblindhed:

 • svært ved at lære alfabetet
 • svært at omsætte lyd til bogstav og bogstavfølger til ord
 • svært ved hurtigt at kenkende ord i læsning og stavning (i alle fag)
 • læser langsomt
 • problemer med at få overblik over tekstens indhold
 • svært ved at holde ”flow” i læsningen
 • vanskeligheder med at lære fremmedsprog
 • vanskeligheder med tal

Særlige kendetegn hos unge med ordblindhed

 • læser langsomt og upræcist
 • har svært ved at stave
 • manglende læselyst
 • manglende lyst til skriveopgaver
 • svært at huske og forstå en tekst
 • korttidshukommelsen kan være udfordret
 • utilstrækkeligt ordforråd
 • det er svært at udtrykke sig i tale

Særlige kendetegn hos voksne med ordblindhed:

 • skjuler ofte deres læseproblemer
 • staver dårligt og har brug for hjælp
 • prøver at undgå jobs, hvor der er brug for at skrive og læse
 • god til at udtrykke sig verbalt
 • stoler på sin hukommelse.

Ordblindhed er IKKE et udtryk for manglende intelligens, snarere tværtimod.

Ordblinde kan have god intelligens, men fordi det er svært at læse og huske det læste, oplever mennesker med dysleksi/ordblindhed, at de ofte bliver misforstået af omgivelserne, og desværre kan de miste troen på sig selv.

Heldigvis er der i dag langt større forståelse af, hvad ordblindhed handler om, og derfor oplever mange elever også at få en god hjælp. Hvis ordblindhed hurtig opdages, og der gives den rette hjælp, vil barnet kunne få en god skolegang og lære ligesom sine klassekammerater, selvom det er svært at læse og stave.

IT-rygsæk – CD-ord – AppWrither – IntoWords – Nota

Dette er nogle af de hjælpeprogrammer der tilbydes i skolen. I dag er det et krav at ordblinde tilbydes elektroniske hjælpemidler, som kan læse tekster op og hjælpe med retskrivningen. Det er en rigtig god hjælp i det daglige skolearbejde, når der skal læses eller laves en skriftlig opgave.

Hjælpemidler og egen læsning går hånd i hånd.

Man skal  være opmærksom på, at der skal læses ved siden af ”at få læst op”. Læsningen må ikke sættes på pause/hold. Hvis dette sker, kan man helt miste lysten til at læse, hvilket kan give problemer livet igennem.

Der findes en test, som i de første klassetrin kan indikere, at lærerne skal være opmærksom på, at der måske kan være tale om ordblindhed hos de små elever

Ordblindetest i 4. klasse

Desværre opdages ordblindhed tit sent, mange testes først i 4. klasse, og derfor kan de første 3-4 skoleår være svære at komme igennem, og mange mister troen på sig selv, fordi man oplever ikke at kunne lære at læse i samme tempo som sine klassekammerater.

Ordblinde børn er ikke problembørn

Ordblinde børn har ganske bestemte problemer. Jo før problemerne opdages og erkendes, jo bedre resultater kan der opnås. Selv om det er sværere for ordblinde at lære at læse og stave, så kan det lykkes, men det kræver en større indsats og støtte til at kæmpe videre. Man skal nemlig blive ved med at træne sin hjerne.

Få hjælp

Lydterapien er den hjælpende hånd, der kan gøre det lidt nemmere at få det bedste ud af undervisningen.

 

Læs også artiklen:

Ordblind og hvad så? Måske kan det blive min super styrke!