Forældrene siger: “Vi har fået en meget gladere dreng, der har fået langt større selvtillid”.

Unge

Her har vi samlet nogle af de udfordringer, som vi møder hos de unge i vore lydklinikker.

Generelt:

 • Koncentrationsproblemer
 • Har svært ved at sortere mange informationer

Stave og læse:

 • Læse- og/eller staveproblemer
 • Læser langsomt
 • Har svært ved at huske og forstå det læste
 • Ordblindhed er blevet nævnt

Skolearbejde:

 • Har mistet troen på dig selv i forhold til læring
 • Skolearbejdet virker uoverskueligt
 • Mangler motivationen, fordi stoffet er for svært og virker meningsløst
 • Mangler du lyst til at sige noget i undervisningen
 • Har svært ved at fremlægge opgaver for klassen
 • Læseteksten i matematikopgaverne er svær men matematikforståelsen er god

Hvis du har oplevet nogle af ovenstående punkter, kan lydbehandling være det skub, der giver en ny chance for udvikling!